Inleiding

De K van KSA verwijst naar onze oorsprong maar ook naar onze zending.

In het begin van de twintigste eeuw is er een grote invloed van de katholieke Kerk in Europa. Er wordt beslist om een KA (= Katholieke Actie) op poten te zetten die alle lagen van de bevolking moet bereiken. Katholiek betekent immers ‘universeel’. Over de hele wereld worden niet alleen priesters en religieuzen opgeroepen om christelijk te leven, maar alle mensen van de hele wereld moeten in actie komen.

Priester Karel Dubois wordt gevraagd om in West-Vlaanderen een katholieke actie voor studenten te verwezenlijken. Dat wordt uiteindelijk de KSA (= Katholieke Studenten Actie). In hetzelfde spoor van de KA worden de KLJ (= Katholieke Landelijke Jeugd), de KAJ (= Katholieke Arbeidersjeugd) en de VKSJ (= Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd) opgericht.

De K in de naam van onze beweging verwijst naar deze rijke geschiedenis maar wil ons ook oproepen om vandaag de dag aandacht te blijven hebben voor het christelijk geloof. Het leven van Jezus, zijn woorden en daden, blijven ons inspireren om vorm te geven aan de waarden zoals verdraagzaamheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, hulpvaardigheid en solidariteit, die we in KSA belangrijk vinden.

In een samenleving waarin het niet meer zo vanzelfsprekend is dat iedereen christen is, willen we werk maken van onze christelijke identiteit met openheid voor de mening van anderen. Tijdens de verschillende activiteiten en initiatieven willen we de K uitdragen en af en toe halt houden en uitdrukkelijk de K ter sprake brengen in een bezinningsmoment of viering.”

Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt