Pagadders 8-10 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld nieuwsgierigheid
Interesse regelspelen
Motivatie voor KSA samen spelen
Groeien in initiatief uitproberen
Identiteitsontwikkeling leren van elkaar

De Pagadders zullen meer vanuit een zekere nieuwsgierigheid dan uit verwondering vragen stellen. Op die manier proberen ze te onderscheiden wat fantasie is en wat echt is. Net zoals bij de Kabouters blijven ook hier de vragen belangrijker dan de antwoorden. In een gesprek hoeven we dus m.a.w. niet op elke vraag een antwoord te hebben.

De Pagadders houden van een spel met een uitdaging. Het tegen elkaar opnemen in een bos- of pleinspel behoort bij de favorieten. Aangezien Pagadders bruisen van energie, zijn ze vaak ook impulsief. ‘Tegen je verlies kunnen’, moet daarom ook geleerd worden.

Kernwoorden rond de K

GROEP VORMEN VRIENDSCHAP SAMEN SPELEN

Methodieken en tips

 • Verzorg je onthaal en de pauzes.
 • Maak bij het begin een kring of een vierkantsformatie.
 • Maak eens een spel waarin men heel hard moet samenwerken. Bv. één tegen allen.
 • Heb aandacht voor verschillende methodieken om groepjes te maken, zodat ze niet altijd zelf moeten kiezen. vb 1) een doos met snoepjes en koekjes of met speelkaarten met verschillende achtergrond (evenveel soorten als groepen die gemaakt moeten worden) 2) paren maak je door gelijke stukken touw in het midden vast te houden. Iedereen neemt het uiteinde van het touw vast. Men ontwart de touwen zonder het uiteinde los te laten. Zo ontdekt men wie zijn partner is.
 • Zoek naar of maak zelf een aandenken (bijvoorbeeld voor het kamp) waarin een bepaald talent of kenmerk van de Pagadders beklemtoond wordt.
 • Geef iedereen eens een pluim. Mag ook letterlijk!
 • Denk na over hoe je de Pagadders kan belonen.
 • Laat de Pagadders aanvoelen dat ze een deeltje zijn van het geheel. Maak samen een kunstwerk dat het hele werkjaar blijft staan en laat iedereen zijn naam erop of erbij noteren.
 • Verzamel alle namen in een doosje. Laat de Pagadders een naam trekken. Voor die persoon moet men de komende tijd zorg dragen.
 • Idolendag. Laat de Pagadders in de huid kruipen van hun idool. Sta daarna stil bij volgende vragen. Waarom dit idool? Wat boeit je rond deze persoon?
 • Gebruik in je VK bewust eens niet de tegenstelling tussen goed en kwaad.
 • Jij-bent-een-kei-steen. Laat iedereen een kei of steen zoeken. Daarna bepaal je als leiding wie een steen moet geven aan wie. Bij de overhandiging van de steen zegt de Pagadder iets positief (Waarom vind ik jou keitof?) aan de andere Pagadder.
 • Een ‘cadeautje’ geven. Laat iedereen na het weekend of kamp in een kring staan. Uit een doos met naamkaartjes laat je iedereen om beurten een kaartje trekken. Daarna stapt iedereen op zijn beurt naar de persoon van wie men de naam getrokken heeft en geeft hem een ‘cadeautje’. In gebarentaal wordt de persoon iets overhandigd. De persoon die het ontvangt zegt: ‘O, wat leuk een …’. En vult aan met het cadeau dat hij denkt te krijgen.
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt