Jongknapen 10-12 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld uitdagingen zoeken
Interesse competitie
Motivatie voor KSA actie en spanning
Groeien in initiatief initiatief nemen
Identiteitsontwikkeling voorbeelden

Net zoals bij de Pagadders leren Jongknapen ook nog veel van elkaar. Door samen te spelen leren ze goed met elkaar opschieten, proberen ze opdrachten tot een goed einde te brengen. De minder aangename dingen zoals vals spelen, liegen, ruzie maken … komen ook tot uiting tijdens het spel.

De Jongknapen zijn wel al meer in staat om na te denken over wat ze belangrijk vinden voor zichzelf, voor de anderen en voor de KSA-bond. Door stil te staan bij de betekenis van de waarden worden ze uitgedaagd om er ook naar te handelen.

Kernwoorden rond de K

NADENKEN ACTIE VERHALEND KADER

Methodieken en tips

  • Heb aandacht voor het VK zodat de waarden die we belangrijk vinden zich weerspiegelen in het VK.
  • Hang in het lokaal de waarden op die voor Jongknapen belangrijk zijn.
  • Maak een lijstje van waarden die je als groep belangrijk vindt. Koppel er een puntensysteem aan om te zien of ze daadwerkelijk in praktijk worden gebracht.
  • Inventariseer de attitudes die gelinkt zijn aan de waarden aan de hand van vraag en aanbod. Op de ene flap staat ‘Gevraagd’ geschreven en op de andere ‘Aangeboden’. Bv. Gevraagd: respect / Aangeboden: Wanneer we aankomen voor de activiteit zeggen we iedereen van de groep een goedendag.
  • Beeldhouwen per twee. De een is de beeldhouwer en de ander is de klei. Nodig de beeldhouwer uit om de ander zo ‘te kleien’ (om te vormen) dat een bepaalde waarde zichtbaar wordt. De andere leden kunnen dan raden welke waarde wordt uitgebeeld.
  • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt