De tweede verdieping: Waarden in KSA

Het benoemen en doorgeven van waarden

Wat we in KSA waardevol vinden, willen we benoemen en doorgeven. Dat gebeurt enerzijds doorheen de vele KSA-activiteiten (zie eerste verdieping) maar anderzijds ook op die momenten waar we de tijd nemen om er even bij stil te staan.

In wat volgt proberen we per leeftijdsgroep een aantal methodieken en tips mee te geven om de waarden zoals bijvoorbeeld vriendschap, samenhorigheid, solidariteit, dankbaarheid, vergevingsgezindheid … te benoemen en door te geven.

Van zodra de waardenoverdracht gebeurt binnen een bezinningsmoment – waar ze omkaderd worden met lied, tekst, muziek … – dan begeven we ons op de derde verdieping. Hier beperken we ons tot een aantal methodieken in functie van de waardenoverdracht op zich.

Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt