Jongknapen 10-12 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld uitdagingen zoeken
Interesse competitie
Motivatie voor KSA actie en spanning
Groeien in initiatief initiatief nemen
Identiteitsontwikkeling voorbeelden

In het nadenken en spreken over geloof is het belangrijk dat de Jongknapen leren dat geloven op zich niet gemakkelijk is. Er zijn ontzettend veel vragen maar ook veel antwoorden. En net daar knelt soms het schoentje. Jongknapen wensen de duidelijkheid die ze niet kunnen krijgen.

De vragen die ze hebben rond een Bijbelverhaal kunnen wel beantwoord worden. Dit veronderstelt natuurlijk dat we zelf vertrouwd zijn met de betekenis van het verhaal.

Aan de hand van een gesprek rond geloof (eventueel vanuit een Bijbelverhaal) proberen Jongknapen stilaan te verwoorden wat ze zelf willen geloven. In de vriendengroep begint er stilaan wat openheid te groeien om ook dit delicate en persoonlijke onderwerp ter sprake te brengen.

In een viering wordt wat men belangrijk vindt, samengebracht en vanuit christelijk perspectief geduid.

Kernwoorden rond de K

+/- letterlijk geloof bijbelverhaal duiden samen vieren

Methodieken en tips

 • Laat de Jongknapen iets positiefs neerschrijven van op kamp. Dit blaadje wordt daarna in de grond gestopt zodat deze positieve ervaringen verder kunnen groeien. De negatieve ervaringen worden verbrand. Hieraan wordt het Bijbelverhaal van het mosterdzaadje gekoppeld en geduid.
 • De lege stoel. Laat de groep zitten in een cirkel. In de cirkel staat ook een stoel. Op de stoel zit ‘God’. Je nodigt de groep uit om vragen te stellen aan de lege stoel. Wie meent een antwoord te weten, mag achter de stoel gaan staan of er op zitten en antwoorden.
 • Vergevingsmoment in een viering. Nodig de Jongknapen uit om op een blad papier neer te schrijven wat ze niet zo goed hebben gedaan. Laat hen daarna met dit blad een bootje maken en laat het ergens te water.
 • Maak gebedsvlaggetjes. Laat de Jongknapen op een vlaggetje een tekening maken rond een bepaald thema (bv. liefde, verzoening, vrede …). Geef deze vlaggetjes een plaats in de viering.
 • Laat de viering eens starten met een fakkeltocht. Tijdens de tocht voorzie je een halte waar een Bijbelverhaal wordt gelezen en geduid. Bij een volgende stopplaats wissel je uit rond het Bijbelverhaal. De tocht eindig met een tafeldienst wanneer er een priester aanwezig is.
 • Dankgebed. Maak met de groep een kring en nodig hen uit tot gebed: “Goede God, wij danken U voor …”. Diegenen die het wensen kunnen daarna aanvullen en uitspreken waarvoor ze dankbaar willen zijn.
 • Geef in een viering het Onzevader en het KSA-gebed een plaats.
 • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
 • Maak voldoende tijd om samen te zingen. Zie de rubriek Zingen met Bart!
 • Bid samen het Onze Vader. BIJLAGE
 • En bid samen het KSA-gebed. BIJLAGE
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt