Knapen 12-14 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld EXPERIMENTEREN
Interesse VRIJHEID EN AVONTUUR
Motivatie voor KSA VERKENNEN
Groeien in initiatief ZELFSTANDIGHEID
Identiteitsontwikkeling ZICHZELF EN DE GROEP ONTDEKKEN

De Knapen zijn in staat om na te denken over wat ze belangrijk vinden voor zichzelf, voor de anderen en voor de KSA-bond. Door stil te staan bij de betekenis van de waarden worden ze uitgedaagd om er ook naar te handelen.

De Knapen kunnen we uitdagen om zelf na te denken over de keuzes die ze willen maken en over hoe ze deze waarden in de praktijk willen brengen.

Kernwoorden rond de K

WAARDEN KIEZEN ACTIE VERHALEND KADER

Methodieken en tips

  • Heb aandacht voor het VK zodat de waarden die we belangrijk vinden zich weerspiegelen in het VK.
  • Laat de Knapen nadenken over de waarden die ze belangrijk vinden. Laat hen op een creatieve manier deze waarden in beeld brengen, die ze daarna in het lokaal een plaats geven.
  • Stellingenspel rond de waarden. Formuleer een aantal stellingen waarrond een discussie kan gevoerd worden.
  • Er staan 9 vazen opgesteld met daarop een waarde. Een 10de vaas heeft geen specifieke waarde. Naast deze vaas ligt een alcoholstift om op de pingpongbal een waarde te noteren die eventueel niet bij de 9 andere vazen te vinden is. Geef de Knapen elk drie pingpongballen die ze moeten toewijzen aan drie van de 10 vazen. Je stelt hen daarbij de vraag: Welke waarden vind je het belangrijst?
  • Inventariseer de attitudes die gelinkt zijn aan de waarden aan de hand van vraag en aanbod. Op de ene flap staat ‘Gevraagd’ geschreven en op de andere ‘Aangeboden’. Bv. Gevraagd: respect / Aangeboden: Wanneer we toekomen voor de activiteit zeggen we iedereen van de groep een goedendag.
  • Beeldhouwen per twee. De een is de beeldhouwer en de ander is de klei. Nodig de beeldhouwer uit om de ander zo ‘te kleien’ (om te vormen) dat een bepaalde waarde zichtbaar wordt. De andere leden kunnen dan raden welke waarde wordt uitgebeeld. Deze methodiek kan verwerkt worden in een quiz. Op die manier is niet alles in de quiz gericht op kennis.
  • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt