Jonghernieuwers 14-16 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld ORGANISEREN
Interesse SAMENWERKEN
Motivatie voor KSA VRIENDEN
Groeien in initiatief VERANTWOORDELIJKHEID
Identiteitsontwikkeling KRITISCH ONDERZOEKEN

De Jonghernieuwers staan vrij kritisch t.o.v. alles wat met zingeving te maken heeft. Om voldoende openheid te creëren zal het belangrijk zijn dat wat aangebracht wordt, goed vertaald kan worden naar hun eigen leven. Jonghernieuwers hebben de leeftijd bereikt waarop het mogelijk is om te reflecteren over zichzelf of over de dingen die hen interesseren.

De Jonghernieuwers babbelen heel vaak met elkaar over koetjes en kalfjes. Probeer bij hen ook af en toe eens tot een open gesprek te komen over datgene wat zij belangrijk vinden of vragen rond hebben.

Rituelen kunnen in dit geheel ook hun plaats hebben. Probeer echter wel vooraf voldoende in te schatten of ze dit zullen waarderen.

Kernwoorden rond de K

eigen leven RITUELEN OPEN GESPREK

Methodieken en tips

 • Een stiltemoment. Laat de Jonghernieuwers met hun hoofd op iemands buik gaan liggen zodat ze naar de sterren kunnen kijken. Nodig hen uit om zich te bezinnen over een thema dat je zelf bepaalt. Wie het wenst, kan nadien de reflectie delen met anderen.
 • Dauwtrip. Net voor het krieken van de dag maak je met de Jonghernieuwers een tochtje. Het liefst in stilte. Dat maakt nog het meest van al indruk.
 • Geef aanzetten om rond een kampvuurtje tot een diepgaand gesprek of tot bezinning te komen.
 • Zorg voor een duidelijke inleiding en eventueel een vertaling van het luisterlied dat je gebruikt.
 • Hoe positioneer ik mij t.o.v. de groep? In het lokaal laat je de Jonghernieuwers een positie innemen op de grond, op een stoel, een tafel … . Maar dat kan evengoed op basis van een lichaam, een boot …
 • Teken een silhouet van een persoon en gebruik de verschillende lichaamsdelen als vertrekpunt voor een gesprek. Oog hebben voor … Oor hebben naar … De handen uit de mouwen steken …
 • Stillewanddiscussie. Leg in de hoeken van het lokaal een blad. Op het blad staat een vraag van de dag. Vraag de Jonghernieuwers hun mening op het blad te schrijven. Breng daarna alles binnen in een gesprek.
 • Schrijfgesprek. Stimuleer de Jonghernieuwers om met zoveel mogelijk leden van de groep te communiceren door briefjes (of post-its) naar elkaar te schrijven. Zorg voor een aangenaam achtergrondmuziekje.
 • Teksttentoonstelling. Hang in het lokaal of nog beter in een bos een deel tekstjes. Zorg eventueel voor wat rustige muziek. De teksten hang je in het groot uit en daarbij hang je een envelop met een aantal exemplaren van de tekst in het klein erop. Laat iedereen een gepaste tekst uithalen die hij aan iemand anders wil geven (het hoeft niet iemand te zijn die op dat moment aanwezig is).
 • Laat de Jonghernieuwers een mooie tak zoeken in het bos die ze daarna schoonmaken (schors moet er af). Daarna nodig je hen uit om er een woord of een zin op te schrijven of te kerven waarin ze uitdrukken wat ze belangrijk vinden in KSA. Vooraleer ze de tak in het vuur gooien, laat je hen delen met de anderen wat ze opgeschreven hebben. Dit bezinningsmoment wordt best afgesloten met een tekst of lied rond vuur.
 • Laat de Jonghernieuwers een brief schrijven naar zichzelf waarin ze verwoorden wat hun verlangens en dromen zijn. Deze brief moeten ze in een envelop stoppen waar ze hun eigen adres op plaatsen. Daarna bezorgen ze de brief aan jou terug. Na ongeveer 5 jaar bezorg je de brief terug.
 • Nachtwake. Laat de Jonghernieuwers een kampvuur maken bij het vallen van de avond en geef hen de opdracht om het brandend te houden tot de ochtend. Om beurten (alleen of met twee) waak laat je hen bij het vuur waken.
 • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
 • Neem voldoende tijd om samen te zingen. Zie de rubriek Zingen met Bart!
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt