Kabouter 6-8 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld verwondering
Interesse fantasie
Motivatie voor KSA spelen
Groeien in initiatief afhankelijkheid
Identiteitsontwikkeling thuis

De Kabouters kan je nog heel gemakkelijk mee op sleeptouw nemen en hen kennis laten maken met enkele belangrijke Bijbelverhalen. Het hoeft je niet te verwonderen dat ze aannemen dat wat verteld wordt echt gebeurd is. Je zou kunnen zeggen dat ze het onmiddellijk geloven.

Maar net zoals op de derde verdieping zal het nodig zijn om de inhoud van het Bijbelverhaal zo concreet mogelijk te vertalen naar hun eigen leefwereld. Zonder je te verliezen in de uitleg dat ze bepaalde Bijbelverhalen niet letterlijk hoeven te begrijpen.

In het verlengde van iets te moeten doen in de viering is het belangrijk om hen wat wegwijs te maken in het aanleren van enkele gebaren en rituelen. Het kruisteken maken, elkaar de handen reiken bij het Onzevader, een handdruk geven aan de vredeswens, het communiebrood ontvangen … het zijn gebaren die ze nog niet gewoon zijn.

Kernwoorden rond de K

letterlijk geloof bijbelverhaal beluisteren opstapjes voor stilte en gebed

Methodieken en tips

 • Gebruik een verhaal uit de Kinderbijbel.
 • Laat Kabouters in een gebeds- of eucharistieviering iets doen (dansen, knutselen, zingen, spelen, uitbeelden, iets aanbrengen …).
 • Gebruik geen luisterliederen. Ze bevatten vaak een poëtische taal. De Kabouters hebben daar nog te veel moeite mee. Samen zingen en erbij dansen zijn natuurlijk wel een must. Zie rubriek Zingen met Bart!
 • Bouw af en toe wat stilte in.
 • Gebruik korte gebeden met eenvoudige woorden zodat je die samen kan bidden.
 • Gebruik symbolen die voor hen heel herkenbaar zijn.
 • De lege stoel. Laat de groep zitten in een cirkel. In de cirkel staat ook een stoel. Op de stoel zit ‘God’. Je nodigt de groep uit om vragen te stellen aan de lege stoel. Wie meent een antwoord te weten, mag achter de stoel gaan staan of er op zitten en antwoorden.
 • Maak gebedsvlaggetjes. Laat de Kabouters op een vlaggetje een tekening maken rond een bepaald thema (bv. liefde, verzoening, vrede …). Geef deze vlaggetjes een plaats in de viering.
 • Dankgebed. Maak met de groep een kring en nodig hen uit tot gebed: “Goede God, wij danken U voor …”. Diegenen die het wensen kunnen daarna aanvullen en uitspreken waarvoor ze dankbaar willen zijn.
 • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
 • Bid samen het Onze Vader. BIJLAGE
 • En bid samen het KSA-gebed. BIJLAGE
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt