Jonghernieuwers 14-16 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld ORGANISEREN
Interesse SAMENWERKEN
Motivatie voor KSA VRIENDEN
Groeien in initiatief VERANTWOORDELIJKHEID
Identiteitsontwikkeling KRITISCH ONDERZOEKEN

De meeste Jonghernieuwers hebben zich een mening gevormd rond heel wat zaken. Of ze er ook willen voor uit komen is een andere kwestie. De groepsdruk speelt hen soms parten. Toch is het mogelijk om met Jonghernieuwers dieper in te gaan op wat ze echt belangrijk vinden. En leren ze ook om te gaan met de aanwezige diversiteit binnen de groep.

Meer en meer ontwikkelen ze een eigen identiteit die vorm gegeven wordt vanuit datgene wat ze zelf belangrijk vinden. Wie ze zijn en willen worden, bepaalt heel sterk hun levenssfeer.

Kernwoorden rond de K

WAARDEN KIEZEN ACTIE IDENTITEIT

Methodieken en tips

  • Doe (mee aan) een actie voor het goede doel (11.11.11/Vredeseilanden/Broedelijk Delen).
  • Fluosticks, elke fluostick staat voor een bepaalde positieve eigenschap. Geef aan elkaar tijdens de activiteit, het weekend of het kamp een fluostick.
  • Denk na over de positieve eigenschappen van de leden. Je deelt de eigenschappen uit die ze daarna moeten toekennen aan de leden (bv. door middel van een post-it).
  • Uit een pakketje waarden laat je door de Jonghernieuwers drie waarden uitkiezen die men belangrijk vindt voor KSA. De waarden die men gekozen heeft, licht men toe voor heel de groep.
  • Stellingenspel rond de waarden. Formuleer een aantal stellingen waarrond een discussie kan gevoerd worden.
  • Er staan 9 vazen opgesteld met daarop een waarde. Een 10de vaas heeft geen specifieke waarde. Naast deze vaas ligt een alcoholstift om op de pingpongbal een waarde te noteren die eventueel niet bij de 9 andere vazen te vinden is. Geef de Jonghernieuwers elk drie pingpongballen die ze moeten toewijzen aan drie van de 10 vazen. Je stelt hen daarbij de vraag: Welke waarden vind je het belangrijst?
  • Inventariseer attitudes die gelinkt zijn aan de waarden aan de hand van vraag en aanbod. Op de ene flap staat ‘Gevraagd’ geschreven en op de andere ‘Aangeboden’. Bv. Gevraagd: respect / Aangeboden: Wanneer we toekomen voor de activiteit zeggen we iedereen van de groep een goedendag.
  • Beeldhouwen per twee. De een is de beeldhouwer en de ander is de klei. Nodig de beeldhouwer uit om de ander zo ‘te kleien’ (om te vormen) dat een bepaalde waarde zichtbaar wordt. De andere leden kunnen dan raden welke waarde wordt uitgebeeld.
  • Laat de Jonghernieuwers (een) blunder(s) noteren op een flap waarover nadien wordt uitgewisseld. Aan de hand van de blunders kom je op het spoor wat echt belangrijk is. Van blunders kan je veel leren.
  • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt