Jongknapen 10-12 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld uitdagingen zoeken
Interesse competitie
Motivatie voor KSA actie en spanning
Groeien in initiatief initiatief nemen
Identiteitsontwikkeling voorbeelden

De Jongknapen kunnen zich meer en meer bewust worden van wat er zich in een groep afspeelt. Ze kunnen zich ook inleven in wat een ander voelt en belangrijk vindt. Ze beginnen zich echt te hechten aan de leeftijdsgroep waartoe ze behoren. Maar door samen te spelen en nieuwe uitdagingen aan te gaan, onderscheiden ze zich ook stilaan van elkaar. Bij hen merken we meer en meer de behoefte om zelfstandig te zijn.

Kernwoorden rond de K

TEAMSPIRIT VRIENDSCHAP GRENZEN VERLEGGEN

Methodieken en tips

 • Verzorg je onthaal en de pauzes.
 • Maak bij het begin een kring of een vierkantsformatie.
 • Zoek naar of maak zelf een aandenken (bv. voor het kamp) waarin een bepaald talent of kenmerk van de Jongknapen beklemtoond wordt.
 • Heb aandacht voor verschillende methodieken om groepjes te maken, zodat ze niet altijd zelf moeten kiezen. vb 1) een doos met snoepjes en koekjes of met speelkaarten met verschillende achtergrond (evenveel soorten als groepen die gemaakt moeten worden) 2) paren maak je door gelijke stukken touw in het midden vast te houden. Iedereen neemt het uiteinde van het touw vast. Men ontwart de touwen zonder het uiteinde los te laten. Zo ontdekt men wie zijn partner is.
 • Geef iedereen eens een pluim. Mag ook letterlijk!
 • Denk na over hoe je de Jongknapen kan belonen.
 • Laat de Jongnknapen aanvoelen dat ze een deeltje zijn van het geheel. Maak samen een kunstwerk dat het hele werkjaar blijft staan. Laat iedereen zijn naam erop of erbij plaatsen.
 • Mission impossible. Geef elke Jongknaap een weekopdracht (Bv. Help je buurman om zijn valies in orde te houden. Sport elke middag mee.). Zorg ervoor dat de opdracht een uitdaging is voor die persoon. Op het einde van de week bekijk je of de opdracht geslaagd is.
 • Tijdscapsule. Laat de Jongknapen datgene wat ze nu belangrijk vinden en wensen te bewaren in de tijd, in een capsule (doos, bokaal …) stoppen. Deze capsule wordt in de grond bewaard. Van zodra men in leiding staat wordt de tijdscapsule opgegraven.
 • Idolendag. Laat de Jongknapen in de huid kruipen van hun idool. Sta daarna stil bij volgende vragen. Waarom dit idool? Wat boeit je rond deze persoon?
 • Gebruik in je VK bewust eens niet de tegenstelling tussen goed en kwaad.
 • Jij-bent-een-kei-steen. Laat iedereen een kei of steen zoeken. Daarna bepaal je als leiding wie een steen moet geven aan wie. Bij de overhandiging van de steen zegt de Jongknaap iets positief (Waarom vind ik jou keitof?) aan de andere Jongknaap.
 • Een ‘cadeautje’ geven. Laat iedereen na het weekend of kamp in een kring staan. Uit een doos met naamkaartjes laat je iedereen om beurten een kaartje trekken. Daarna stapt iedereen op zijn beurt naar de persoon van wie men de naam getrokken heeft en geeft hem een ‘cadeautje’. In gebarentaal wordt de persoon iets overhandigd. De persoon die het ontvangt zegt: ‘O, wat leuk een …’. En vult aan met het cadeau dat hij denkt te krijgen.
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt