Hernieuwers +16 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld PLANNEN EN KEUZES MAKEN
Interesse INSPRAAK
Motivatie voor KSA GROEP
Groeien in initiatief ENGAGEMENT
Identiteitsontwikkeling EIGEN IDENTITEIT OPBOUWEN

De Hernieuwers hebben een eigen mening gevormd maar kunnen ook al beter luisteren naar de mening van anderen. Meer en meer leren ze omgaan met de diversiteit in de groep. Af en toe hebben ze nog een duwtje in de rug nodig om te durven uitkomen voor hun eigen mening.

Sommige Hernieuwers hebben het verlangen om in de korte bezinningsmomenten stil te staan bij wat ze belangrijk vinden. Door middel van muziek, tekst, beeld, rituelen … proberen ze dit uit te drukken.

Hernieuwers zouden in staat moeten kunnen zijn om diepgaande gesprekken te voeren over soms moeilijke thema’s (verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldfunctie, liefde, geloven, betere wereld …).

Kernwoorden rond de K

OPENHEID DURVEN RITUELEN DIEPGAAND GESPREK

Methodieken en tips

 • Een stiltemoment. Laat de Hernieuwers met hun hoofd op iemands buik gaan liggen zodat ze naar de sterren kunnen kijken. Nodig hen uit om zich te bezinnen over een thema dat je zelf bepaalt.
 • Zorg voor een woordje van welkom voor nieuwe leiding en spreek samen het leidingswoord uit.
 • Peil naar de verwachtingen van de leiding. Wat verwacht je van jezelf? Wat verwacht je van je medeleiding? Wat verwacht je van je leden?
 • In het lokaal laat je de Hernieuwers een positie innemen op de grond, op een stoel, een tafel … . Maar dat kan evengoed op basis van een lichaam, een boot …
 • Teken een silhouet van een persoon en gebruik de verschillende lichaamsdelen als vertrekpunt voor een gesprek. Oog hebben voor … Oor hebben naar … De handen uit de mouwen steken …
 • Stillewanddiscussie. Leg in de hoeken van het lokaal een blad. Op het blad staat een vraag van de dag. Vraag de Hernieuwers hun mening op het blad te schrijven. Breng daarna alles binnen in een gesprek.
 • Schrijfgesprek. Stimuleer de Hernieuwers om met zoveel mogelijk leden van de groep te communiceren door briefjes (of post-its) naar elkaar te schrijven. Zorg voor een aangenaam achtergrondmuziekje.
 • Teksttentoonstelling. Hang in het lokaal of nog beter in een bos een deel tekstjes. Zorg eventueel voor wat rustige muziek. De teksten hang je in het groot uit en daarbij hang je een envelop met een aantal exemplaren van de tekst in het klein erop. Laat iedereen een gepaste tekst uithalen die hij aan iemand anders wil geven (het hoeft niet iemand te zijn die op dat moment aanwezig is).
 • Laat de Hernieuwers een brief schrijven naar zichzelf waarin ze verwoorden wat hun verlangens en dromen zijn. Deze brief moeten ze in een envelop stoppen waar ze hun eigen adres op plaatsen. Daarna bezorgen ze de brief aan jou terug. Na ongeveer 5 jaar bezorg je de brief terug.
 • Ga met de Hernieuwers op tocht met een groot stuk papier waarop de zin staat ‘Om de vriendschap ondereen’. Laat hen rond het KSA-gebed hun gedachten opschrijven die de woorden en zinnen van het gebed bij hen oproepen.
 • Nachtwake. Laat de Hernieuwers een kampvuur maken bij het vallen van de avond en geef hen de opdracht om het brandend te houden tot de ochtend. Om beurten (alleen of met twee) waak laat je hen bij het vuur waken.
 • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
 • Neem voldoende tijd om samen te zingen. Zie de rubriek Zingen met Bart!
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt