Kabouter 6-8 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld verwondering
Interesse fantasie
Motivatie voor KSA spelen
Groeien in initiatief afhankelijkheid
Identiteitsontwikkeling thuis

De Kabouters zijn nog vaak oprecht verwonderd over wat ze zien en beleven. Daardoor stellen ze zich heel wat vragen. Dit kan soms vervelend zijn omdat je als leiding niet altijd een antwoord op zak hebt. Maar dat hoeft ook niet. De vragen zijn belangrijker dan de antwoorden!

De Kabouters hebben heel wat verhalen te vertellen. Het zal belangrijk zijn om hen te laten vertellen, maar ook om af en toe wat stilte en rust te vragen. Op die manier leren ze ook rekening te houden met het verhaal van iemand anders.

Kernwoorden rond de K

VERTELLEN ONTDEKKEN LUISTEREN

Methodieken en tips

 • Verzorg je onthaal en de pauzes.
 • Maak bij het begin een kring of een vierkantsformatie.
 • Begin de activiteit eens met een ‘vertelrondje’. Wat heb je de voorbije week meegemaakt?
 • Laat iedereen een vieruurtje meebrengen en maak daar om vier uur een groot buffet mee.
 • Maak eens een knutselwerkje voor iemand van de groep die ziek is of voor een zieke ouder.
 • Zoek naar of maak zelf een aandenken (bv. voor het kamp) waarin een bepaald talent of kenmerk van de Kabouters beklemtoond wordt.
 • Geef iedereen eens een pluim. Mag ook letterlijk!
 • Denk na over hoe je de Kabouters kan belonen.
 • Gebruik in je VK bewust eens niet de tegenstelling tussen goed en kwaad.
 • Jij-bent-een-kei-steen. Laat iedereen een kei of steen zoeken. Daarna bepaal je als leiding wie een steen moet geven aan wie. Bij de overhandiging van de steen zegt de Kabouter iets positief (Waarom vind ik jou kei-tof?) aan de andere Kabouter.
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt