Pagadders 8-10 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld nieuwsgierigheid
Interesse regelspelen
Motivatie voor KSA samen spelen
Groeien in initiatief uitproberen
Identiteitsontwikkeling leren van elkaar

In tegenstelling tot de Kabouters kan je met de Pagadders wat dieper ingaan op de boodschap van de Bijbelverhalen. Zelf zijn ze reeds een beetje in staat om na te denken over hoe ze kunnen leven naar het voorbeeld van Jezus. Toch blijft het ook nog veel ‘nadoen’.

Sommige Pagadders echter zullen af en toe wel eens een kritische noot laten vallen door te zeggen dat de verhalen ‘fantasie’ zijn. Het heeft weinig zin om die kritiek te negeren of weg te duwen. Probeer te duiden dat wat in de Bijbelverhalen neergeschreven staat, inderdaad een droom is die best werkelijkheid wordt.

In een viering laten we de Pagadders best iets doen. Toch is het ook belangrijk hen te leren om stil te zijn en tot gebed te komen.

Kernwoorden rond de K

+/- letterlijk geloof bijbelverhaal uitbeelden opstapjes voor stilte en gebed

Methodieken en tips

 • Betrek de Pagadders bij de voorbereiding van een viering. Laat hen zorgen voor de nodige inkleding, de uitbeelding van een Bijbelverhaal, een dansje bij een lied …
 • Gebruik een verhaal uit de Kinderbijbel.
 • Gebruik geen luisterliederen. Heel wat liederen bevatten een poëtische taal. De Pagadders hebben daar nog te veel moeite mee. Samen zingen en erbij dansen zijn natuurlijk wel een must. Zie de rubriek Zingen met Bart!
 • Bouw af en toe wat stilte in.
 • Gebruik korte gebeden met eenvoudige woorden zodat je die samen kan bidden.
 • Gebruik symbolen die voor hen heel herkenbaar zijn.
 • De lege stoel. Laat de groep zitten in een cirkel. In de cirkel staat ook een stoel. Op de stoel zit ‘God’. Je nodigt de groep uit om vragen te stellen aan de lege stoel. Wie meent een antwoord te weten, mag achter de stoel gaan staan of er op zitten en antwoorden.
 • Vergevingsmoment in een viering. Nodig de Pagadders uit om op een blad papier neer te schrijven wat ze niet zo goed hebben gedaan. Laat hen daarna met dit blad een bootje maken en laat het ergens te water.
 • Maak gebedsvlaggetjes. Laat de Pagadders op een vlaggetje een tekening maken rond een bepaald thema (bv. liefde, verzoening, vrede …). Geef deze vlaggetjes een plaats in de viering.
 • Dankgebed. Je gaat in een kring staan en de leiding nodigt uit tot gebed: “Goede God, wij danken U voor …”. Diegenen die het wensen kunnen daarna aanvullen en uitspreken waarvoor ze dankbaar willen zijn.
 • Geef in een viering het Onzevader en het KSA-gebed een plaats.
 • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
 • Bid samen het Onze Vader. BIJLAGE
 • En bid samen het KSA-gebed. BIJLAGE
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt