Jonghernieuwers 14-16 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld ORGANISEREN
Interesse SAMENWERKEN
Motivatie voor KSA VRIENDEN
Groeien in initiatief VERANTWOORDELIJKHEID
Identiteitsontwikkeling KRITISCH ONDERZOEKEN

Met Jonghernieuwers reflecteren over geloof is geen makkelijke klus maar wel een hele uitdaging. Vaak zijn ze heel kritisch wat de christelijke invulling van de K betreft. Ze hebben het niet zo vaak voor één visie en wensen dat er voldoende openheid is om zelf een invulling te geven aan geloof.

De Bijbel is daarom vaak voor hen geen boek waardoor ze zich uitgedaagd weten. Tenzij ze mee op sleeptouw worden genomen om te ontdekken dat wat in de Bijbel staat een boodschap bevat die vandaag nog kan aanspreken. Het is daarom ontzettend belangrijk om samen met hen te zoeken naar de dieperliggende betekenis van de symbolische taal die erin gebruikt wordt.

Van daaruit is het mogelijk om met hen in gesprek te gaan over geloof. De Jonghernieuwers zullen ontdekken dat er in hun vriendengroep verschillende visies zijn op geloof. Door voldoende openheid en inlevingsvermogen aan de dag te leggen, kan er ruimte groeien voor ieders geloofsverhaal.

In een viering brengen we samen wat we belangrijk vinden en duiden we dit vanuit christelijk perspectief. Bij Jonghernieuwers is het aan te raden om te vertrekken vanuit een Bijbelverhaal, luisterlied of tekst om van daaruit te komen tot bezinning en gebed.

Kernwoorden rond de K

SYMBOLISCH GELOOF bijbelverhaal duiden samen vieren

Methodieken en tips

 • Zorg er voor dat je een goede band hebt met de Jonghernieuwers. Pas dan is het mogelijk om over de K te spreken.
 • Dauwtrip. Maak met de Jonghernieuwers net voor het krieken van de dag een tochtje. Het liefst in stilte. Dat maakt nog het meest van al indruk. Halfweg of op het einde van de dauwtrip hou je en kort gebedsmoment of -viering.
 • Hou eens een gebeds- of eucharistieviering dichtbij het kampvuur.
 • Zorg voor een duidelijke inleiding en eventueel een vertaling van het luisterlied dat je gebruikt.
 • Maken van een platenhoes of cd-hoes. Laat een lied horen rond geloof. Nodig daarna de Knapen uit om een platenhoes of cd-hoes te ontwerpen.Nodig hen uit om bij het ontwerpen, stil te staan bij de vraag ‘Waarin geloof jij?’. Daarna worden de hoezen tentoongesteld en ga je met elkaar in gesprek.
 • De lege stoel. Laat de groep zitten in een cirkel. In de cirkel staat ook een stoel. Op de stoel zit ‘God’. Je nodigt de groep uit om vragen te stellen aan de lege stoel. Wie meent een antwoord te weten, mag achter de stoel gaan staan of er op zitten en antwoorden.
 • Maak gebedsvlaggetjes. Laat de Jonghernieuwers op een vlaggetje een tekening maken rond een bepaald thema (bv. liefde, verzoening, vrede …). Geef deze vlaggetjes een plaats in de viering.
 • Laat de viering eens starten met een fakkeltocht. Tijdens de tocht voorzie je een halte waar een Bijbelverhaal wordt gelezen en geduid. Bij een volgende stopplaats wissel je uit rond het Bijbelverhaal. De tocht eindig met een tafeldienst wanneer er een priester aanwezig is.
 • Dankgebed. Maak met de groep een kring en nodig hen uit tot gebed: “Goede God, wij danken U voor …”. Diegenen die het wensen kunnen daarna aanvullen en uitspreken waarvoor ze dankbaar willen zijn.
 • Geef in een viering het Onzevader en het KSA-gebed een plaats.
 • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
 • Laat de Jonghernieuwers na het beluisteren van een Bijbeltekst en de bijhorende duiding een kleiwerkje of een schilderij maken waarin ze uitdrukken wat ze zelf geloven.
 • Maak voldoende tijd om samen te zingen. Zie de rubriek Zingen met Bart!
 • Bid samen het Onze Vader. BIJLAGE
 • En bid samen het KSA-gebed. BIJLAGE
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt