Knapen 12-14 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld EXPERIMENTEREN
Interesse VRIJHEID EN AVONTUUR
Motivatie voor KSA VERKENNEN
Groeien in initiatief ZELFSTANDIGHEID
Identiteitsontwikkeling ZICHZELF EN DE GROEP ONTDEKKEN

In het nadenken en spreken over geloof is het belangrijk dat de Knapen leren dat geloven op zich niet gemakkelijk is. Er zijn ontzettend veel vragen maar ook veel antwoorden. En net daar knelt soms het schoentje. Knapen wensen de duidelijkheid die ze niet kunnen krijgen.

De vragen die ze hebben rond een Bijbelverhaal kunnen wel beantwoord worden. Dit veronderstelt natuurlijk dat we zelf vertrouwd zijn met de betekenis van het verhaal. De Knapen zijn ook al gevoeliger voor symbolische taal waardoor ze ook beter begrijpen dat we niet alles letterlijk moeten nemen.

Aan de hand van een gesprek rond geloof (eventueel vanuit een Bijbelverhaal) probeert men stilaan te verwoorden wat men zelf wil geloven. In de vriendengroep zou er in principe voldoende openheid moeten zijn om dit delicate en persoonlijke onderwerp ter sprake te brengen.

In een viering brengen we samen wat we belangrijk vinden en duiden we dit vanuit christelijk perspectief. Bij Knapen is het ook mogelijk om te vertrekken vanuit een Bijbelverhaal, luisterlied of tekst om van daaruit te komen tot bezinning en gebed.

Kernwoorden rond de K

+/- symbolisch geloof bijbelverhaal duiden samen vieren

Methodieken en tips

 • Dauwtrip. Maak met de Knapen net voor het krieken van de dag een tochtje. Het liefst in stilte. Dat maakt nog het meest van al indruk. Halfweg of op het einde van de dauwtrip hou je en kort gebedsmoment of -viering.
 • Hou eens een gebeds- of eucharistieviering dichtbij het kampvuur.
 • Zorg voor een duidelijke inleiding en eventueel een vertaling van het luisterlied dat je gebruikt.
 • Maken van een platenhoes of cd-hoes. Laat een lied horen rond geloof. Nodig daarna de Knapen uit om een platenhoes of cd-hoes te ontwerpen.Nodig hen uit om bij het ontwerpen, stil te staan bij de vraag ‘Waarin geloof jij?’. Daarna worden de hoezen tentoongesteld en ga je met elkaar in gesprek.
 • De lege stoel. Laat de groep zitten in een cirkel. In de cirkel staat ook een stoel. Op de stoel zit ‘God’. Je nodigt de groep uit om vragen te stellen aan de lege stoel. Wie meent een antwoord te weten, mag achter de stoel gaan staan of er op zitten en antwoorden.
 • Vergevingsmoment in een viering. Nodig de Knapen uit om op een blad papier neer te schrijven wat ze niet zo goed hebben gedaan. Laat hen daarna met dit blad een bootje maken en laat het ergens te water.
 • Maak gebedsvlaggetjes. Laat de Knapen op een vlaggetje een tekening maken rond een bepaald thema (bv. liefde, verzoening, vrede …). Geef deze vlaggetjes een plaats in de viering.
 • Laat de viering eens starten met een fakkeltocht. Tijdens de tocht voorzie je een halte waar een Bijbelverhaal wordt gelezen en geduid. Bij een volgende stopplaats wissel je uit rond het Bijbelverhaal. De tocht eindig met een tafeldienst wanneer er een priester aanwezig is.
 • Dankgebed. Maak met de groep een kring en nodig hen uit tot gebed: “Goede God, wij danken U voor …”. Diegenen die het wensen kunnen daarna aanvullen en uitspreken waarvoor ze dankbaar willen zijn.
 • Geef in een viering het Onzevader en het KSA-gebed een plaats.
 • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
 • Laat de Knapen na het beluisteren van een Bijbeltekst en de bijhorende duiding een kleiwerkje of een schilderij maken waarin ze uitdrukken wat ze zelf geloven.
 • Maak voldoende tijd om samen te zingen. Zie de rubriek Zingen met Bart!
 • Bid samen het Onze Vader. BIJLAGE
 • En bid samen het KSA-gebed. BIJLAGE
 • ...
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt