Hernieuwers +16 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld PLANNEN EN KEUZES MAKEN
Interesse INSPRAAK
Motivatie voor KSA GROEP
Groeien in initiatief ENGAGEMENT
Identiteitsontwikkeling EIGEN IDENTITEIT OPBOUWEN

Gaandeweg hebben de Hernieuwers zich een mening gevormd. Ze weten wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Dit alles willen ze zoveel mogelijk delen met anderen. Meer en meer groeit het verlangen om het engagement op te nemen om de waarden door te geven.

Door de waarden ook in de praktijk te brengen, wil men het goede voorbeeld geven.

Kernwoorden rond de K

WAARDEN DOORGEVEN ACTIE IDENTITEIT

Methodieken en tips

  • Stimuleer de Hernieuwers om deel te nemen aan een actie voor het goede doel of om zelf een actie te organiseren (11.11.11/Vredeseilanden/Broedelijk Delen).
  • Fluosticks, elke fluostick staat voor een bepaalde positieve eigenschap. Geef aan elkaar tijdens de activiteit, het weekend of het kamp een fluostick.
  • Denk na over de positieve eigenschappen van de leden. Je deelt de eigenschappen uit die ze daarna moeten toekennen aan de leden (bv. door middel van een post-it).
  • Uit een pakketje waarden laat je door de Hernieuwers drie waarden uitkiezen die men belangrijk vindt voor KSA. De waarden die men gekozen heeft, licht men toe voor heel de groep.
  • Stellingenspel rond de waarden. Formuleer een aantal stellingen waarrond een discussie kan gevoerd worden.
  • Er staan 9 vazen opgesteld met daarop een waarde. Een 10de vaas heeft geen specifieke waarde. Naast deze vaas ligt een alcoholstift om op de pingpongbal een waarde te noteren die eventueel niet bij de 9 andere vazen te vinden is. Geef de Hernieuwers elk drie pingpongballen die ze moeten toewijzen aan drie van de 10 vazen. Je stelt hen daarbij de vraag: Welke waarden vind je het belangrijst om door te geven?
  • Inventariseer attitudes die gelinkt zijn aan de waarden aan de hand van vraag en aanbod. Op de ene flap staat ‘Gevraagd’ geschreven en op de andere ‘Aangeboden’. Bv. Gevraagd: respect / Aangeboden: Wanneer we toekomen voor de activiteit zeggen we iedereen van de groep een goedendag.
  • Beeldhouwen per twee. De een is de beeldhouwer en de ander is de klei. Nodig de beeldhouwer uit om de ander zo ‘te kleien’ (om te vormen) dat een bepaalde waarde zichtbaar wordt. De andere leden kunnen dan raden welke waarde wordt uitgebeeld.
  • Laat de Hernieuwers (een) blunder(s) noteren op een flap waarover nadien wordt uitgewisseld. Aan de hand van de blunders kom je op het spoor wat echt belangrijk is. Van blunders kan je veel leren.
  • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt