Knapen 12-14 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld EXPERIMENTEREN
Interesse VRIJHEID EN AVONTUUR
Motivatie voor KSA VERKENNEN
Groeien in initiatief ZELFSTANDIGHEID
Identiteitsontwikkeling ZICHZELF EN DE GROEP ONTDEKKEN

De Knapen ervaren de vriendschap onder elkaar als iets heel belangrijks. Thema’s als vriendschap, diversiteit, groep vormen … zijn daarom ook heel dankbare thema’s om rond te werken. Poëzie, luisterliederen, teksten en verhalen zijn interessante ingrediënten om in een kort bezinningsmoment te verwerken.

Het gebruik van eenvoudige symbolen en rituelen maakt het geheel nog rijker.

Kernwoorden rond de K

EENVOUDIGE SYMBOLEN RITUELEN EENVOUDIG GESPREK

Methodieken en tips

  • Een stiltemoment. Laat de Knapen op de grond gaan liggen zodat ze naar de sterren kunnen kijken. Nodig hen uit om zich te bezinnen over een thema dat je zelf bepaalt. Wie het wenst, kan nadien de reflectie delen met anderen.
  • Dauwtrip. Net voor het krieken van de dag maak je met de Knapen een tochtje. Het liefst in stilte. Dat maakt nog het meest van al indruk.
  • Geef aanzetten om rond een kampvuurtje tot een diepgaand gesprek of tot bezinning te komen.
  • Zorg voor een duidelijke inleiding en eventueel een vertaling van het luisterlied dat je gebruikt.
  • Laat de Knapen een mooie tak zoeken in het bos die ze daarna schoonmaken (schors moet er af). Daarna nodig je hen uit om er een woord of een zin op te schrijven of te kerven waarin ze uitdrukken wat ze belangrijk vinden in KSA. Vooraleer ze de tak in het vuur gooien, laat je hen delen met de anderen wat ze opgeschreven hebben. Dit bezinningsmoment wordt best afgesloten met een tekst of lied rond vuur.
  • Laat de Knapen een brief schrijven naar zichzelf waarin ze verwoorden wat hun verlangens en dromen zijn. Deze brief moeten ze in een envelop stoppen waar ze hun eigen adres op plaatsen. Daarna bezorgen ze de brief aan jou terug. Na ongeveer 5 jaar bezorg je de brief terug.
  • Ga met de Knapen op tocht met een groot stuk papier waarop de zin staat ‘Om de vriendschap ondereen’. Laat hen tijdens de tocht er zinnen aan toevoegen.
  • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
  • Neem voldoende tijd om samen te zingen. Zie de rubriek Zingen met Bart!
  • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt