Jongknapen 10-12 jaar

De kernwoorden volgens de leeftijdsbalk

Houding t.o.v. leefwereld uitdagingen zoeken
Interesse competitie
Motivatie voor KSA actie en spanning
Groeien in initiatief initiatief nemen
Identiteitsontwikkeling voorbeelden

De Jongknapen ervaren de vriendschap onder elkaar als iets heel belangrijks. Thema’s als vriendschap, diversiteit, groep vormen … zijn daarom ook heel dankbare thema’s om rond te werken. Probeer ook nog bij de Jongknapen zoveel mogelijk elementen te gebruiken waar ze zich iets heel concreet kunnen bij voorstellen. Symbolische taal is voor hen nog moeilijk. Ze interpreteren vaak alles letterlijk en haken af wanneer ze het niet begrijpen.

In plaats van moeilijke teksten te gebruiken, kiezen we beter voor een goed ritueel. Daar staan Jongknapen echt voor open.

Kernwoorden rond de K

concreet rituelen eenvoudig gesprek

Methodieken en tips

 • Zorg voor een duidelijke inleiding en eventueel een vertaling van het luisterlied dat je gebruikt.
 • Hang aan de muur een groot stuk papier of een doek waarop de Jongknapen neerschrijven wat ze leuk vonden. Sta af en toe ook eens uitdrukkelijk stil bij wat getekend werd. Laat de Jongknapen vertellen aan elkaar waarom ze de tekeningen gemaakt hebben (= niet altijd gemakkelijk, maar af en toe wel doenbaar).
 • Laat de Jongknapen foto’s bekijken van het weekend of kamp en laat hen vertellen welke waarden ze aan bod zien komen.
 • Theelichtjes. Laat de Jongknapen een theelichtje aansteken wanneer ze denken aan iets positief. Laat ze een theelichtje uitblazen op het moment dat ze denken aan iets dat minder goed ging. In een verbaal sterke groep kan je hen ook laten uitspreken waaraan ze denken. Maak wel vooraf duidelijk dat het niet de bedoeling is om iemand te kwetsen.
 • Laat de Jongknapen iets positiefs (van bv. op het kamp) neerschrijven op een blaadje. Dit blaadje wordt in de grond gestopt zodat deze positieve ervaringen verder kunnen groeien. De negatieve ervaringen verbrand je.
 • Laat de Jongknapen uit heel wat foto’s de foto halen die het best weergeeft hoe de activiteit is verlopen of hoe men de KSA in het algemeen ervaart. Hierover wordt verder doorgesproken.
 • Ga met de Jongknapen op tocht met een groot stuk papier waarop de zin staat ‘Om de vriendschap ondereen’. Laat hen tijdens de tocht er zinnen aan toevoegen.
 • Span een draad. Je nodigt de Jongknapen uit om met een bol wol naar elkaar te gooien en op die manier een netwerk te vormen met elkaar. Daarna kan je het lied zingen (Span een draad). Zie rubriek Zingen met Bart!
 • Voorzie voor de overgang van Jongknapen naar Knapen een overgangsritueel.
 • Zorg steeds voor een rustige omgeving en een aangename plaats waar je comfortabel kan zitten.
 • Neem voldoende tijd om samen te zingen. Zie de rubriek Zingen met Bart!
 • ...
Website overzicht
letterlijk geloof
+/- letterlijk geloof
+/- symbolisch geloof
symbolisch geloof
bijbel beluisteren
bijbel uitbeelden
bijbelverhaal duiden
bijbel + leven duiden
opstapjes voor stilte en gebed
samen vieren
concreet
eenvoudige symbolen
eigen leven
openheid durven
afbeeldingen
(uit)beelden
rituelen
knutselen
eenvoudig gesprek
open gesprek
diepgaand gesprek
doen
(nadenken +) doen
nadenken
waarden kiezen
waarden doorgeven
herkenbaar
actie
verhalend kader
identiteit
vertellen
groep vormen
teamspirit
keuzes maken
passie voor ksa
samenwerken
ontdekken
vriendschap
luisteren
samen spelen
grenzen verleggen
met grenzen omgaan
opkomen voor jezelf
diversiteit
Illustraties: Michaël Broucke
Webdevelopment: Arne De Smedt